Radio Glas nade


Hrišćanska muzika, propovedi, predavanja...


Slušajte 3 glave dnevno i pročitajte Bibliju slušajući za oko godinu dana. Ako zakasnite neki dan možete nadoknaditi propušteno. Isto važi i za druge dve emisije radio Glasa nade.
Kako slušati Radio na vašem Android telefonu/tabletu?

VAŽNO: Ako niste do sad radili instalaciju bilo kog programa na Androidu, potražite pomoć nekog ko je to već radio!

1. Potrebno je da instalirate dve besplatne aplikacije (IPTV i MX Player) na vaš Android uredjaj preko Google Play-a.
a) Instalirajte MX Player.
b) Instalirajte IPTV. (Postoji dosta sličnih IPTV aplikacija koje takođe mogu doći u obzir)
2. Pokrenite IPTV aplikaciju.
3.Unesite link/URL www.glasnade.com/radio.m3u u aplikaciju. Po unosu će se izlistati spisak prenosa. Radi lepšeg prikaza prebacite iz "Grid" prikaza u "List".
4. Odaberite ono što želite da slušate (prikazace Vam formu za odabir playera, izaberite "Always" MX Player) .
Detalji za napredne korisnike Još jedan stabilan Android player je: Joe VLC.