08:00 Serija predavanja (Biblijski Otvoreni Univerzitet, Biblijske konferencije, Zdravstvene emisije i druge serije) (r. 14:00, 20:00)
09:00 Deca pevaju (sledeće emitovanje: 15:00, 21:00)
10:00 Serijali (Harmonija evandjelja/Pouke za decu)(r. 16:00, 22:00)
11:00 Muzika sa prizvukom naših prostora (sledeće emitovanje: 17:00, 23:00)
12:00 Biblija redom (r. 18:00)
13:00 Klasični arhiv (sledeće emitovanje: 19:00)