16:00 Serijali (Harmonija evandjelja/Pouke za decu) (r. 22:00)
18:00 Biblija redom (poslednje emitovanje u danu)
19:00 Klasični arhiv (sledeće emitovanje: 01:00)
20:00 Serija predavanja (Biblijski Otvoreni Univerzitet, Biblijske konferencije, Zdravstvene emisije i druge serije) (poslednje emitovanje u danu)
21:00 Deca pevaju (sledeće emitovanje: 03:00)

Info: 'Muzika sa prizvukom naših prostora' svakim danom osim petka i subote.