22:00 Serijali (Harmonija evandjelja/Pouke za decu) (poslednje emitovanje u danu)
23:00 Muzika sa prizvukom naših prostora (sledeće emitovanje: 05:00)

Sledeći dan:
00:00 Biblija redom (r. 6:00, 12:00, 18:00)
01:00 Klasični arhiv (sledeće emitovanje: 7:00, 13:00, 19:00)
02:00 Serija predavanja (Biblijski Otvoreni Univerzitet, Biblijske konferencije, Zdravstvene emisije i druge serije) (r. 8:00, 14:00, 20:00)
03:00 Deca pevaju (sledeće emitovanje: 9:00, 15:00, 21:00)
04:00 Serijali (Harmonija evandjelja/Pouke za decu) (r. 10:00, 16:00, 22:00)