12:00 Biblija redom (r. 18:00)
13:00 Klasični arhiv (sledeće emitovanje: 19:00)
14:00 Serija predavanja (Biblijski Otvoreni Univerzitet, Biblijske konferencije, Zdravstvene emisije i druge serije) (r. 20:00)
15:00 Deca pevaju (sledeće emitovanje: 21:00)
16:00 Serijali (Harmonija evandjelja/Pouke za decu) (r. 22:00)
17:00 Muzika sa prizvukom naših prostora (sledeće emitovanje: 23:00)