Radio arhiv

Radio arhiv
Slušajte 3 glave dnevno i pročitajte Bibliju slušajući za oko godinu dana. Ako zanasnite neki dan možete nadoknaditi propušteno. Isto važi i sa druge dve emisije radio Glasa nade.