Potreban si mi

Serija predavanja održana u Sarajevu 2012. godine

Govorni: Petras Bahadur

  1. Adventistički identitet
  2. Božji plan saradnje
  3. Šta je Islam?
  4. Da li je Biblija promjenjena?
  5. Isus u Kuranu

Cena: (rsd) 500.00

Prodaja i naručivanje:

TIP "Preporod"

Radoslava Grujića 4, Beograd

vebsajt: www.preporod.rs

imejl: prodaja@preporod.rs