Pazi na ponor

Načini iskorak!

Da li možemo imati koristi od principa Hrišćanske vere?
Da li učenja Biblije imaju vrednost u 21. veku?

  • Vera i Bilbija
  • Molitva i Isus
  • Smrt, vaskrsenje i drugi Hristov dolazak
  • Sveti duh i ljudska priroda
  • Isceljenje i društvena zajednica

Cena:

Prodaja i naručivanje:

TIP "Preporod"

Radoslava Grujića 4, Beograd

vebsajt: www.preporod.rs

imejl: prodaja@preporod.rs